En kör från Näsby i Vetlanda!

Näsbykören

  Vi är en kyrkokör från Näsby som ligger knappt 10 min från Vetlanda. Våra uppdrag förutom att sjunga på mässor och liknande i kyrkan skiljer sig mot vanliga kyrkokörer. Vi har medverkat i Jul i Stan sedan 2015, vi har varit bl a på Gärdslösa kyrka på Öland och sjungit, på Jylland i Danmark m m.

Vår körledare Lotta Waldo

Utan vår fantastiska körledare Lotta Waldo hade vi inte varit Näsbykören. Hon leder oss varje vecka i sockenstugan i Näsby.